Dec 24 – som ett litet frö i mitt hjärtas åker

”och hon skall ge ho­nom nam­net Im­ma­nu El, ’Gud med oss’” Jesaja 7:14 Julevangeliet talar om en Gud som väljer att bli människa och bli en del av tid och rum. Den Guden tror jag på. En Gud som är engagerad och närvarande här och nu. Men inte på det sättet att alla mina problem … Mer Dec 24 – som ett litet frö i mitt hjärtas åker

Dec 22 – 5 steg för ett liv styrt av hoppet

För en del är det naturligt och för andra är det något man får kämpa sig till. Att leva ett liv där hoppet är en levande ingrediens är inte självklart men den är faktiskt nödvändig för vår upplevda livskvalité. Den existentiella dimensionen tillhör en av fem hälsodimensioner. Vad det innebär är att det finns forskning … Mer Dec 22 – 5 steg för ett liv styrt av hoppet

Dec 15 – vad gör vi med de tider som inte blev som vi tänkt?

Hur kan vi omfamna en framtid när vårt nu är smärtsamt? Hur kan vi bli vän med en framtid om vi bär på många smärtsamma erfarenheter bakom oss? Grunden till försoningen är insikt. Vi behöver insikter om oss själva, om de situationer vi befinner oss i och det vi varit med om. Insikt skapas av … Mer Dec 15 – vad gör vi med de tider som inte blev som vi tänkt?