Ett hopp & livskonst

Vår pionjärpastor driver inte bara den här sidan utan har också en egen sida www.hoppochlivskonst.se där hon skriver personligare reflektioner, föreläser och opinionsbildar kring existentiell hälsa!

Vid sidan om tjänsten som pionjärpastor arbetar hon som verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda med uppdrag att utveckla arbete kring just Existentiell hälsa. 

Om du är intresserad av att delta i en existentiell samtalsgrupp eller bli samtalsledare för en sådan är du varmt välkommen att höra av dig till henne! Du når henne via mail genom att klicka här!