Om

En tro på landet vill vara en plats och gemenskap för en växande tro. Vi är en kyrka på nytt sätt och möts i två olika lokaler för olika samlingar. I Mölnbo ses vi varje vecka för bön för varandra, vårt arbete, för vår bygd och för ämnen som vi fått förtroendet att be för. I Gnesta har vi varje torsdag Stickkafé och så möts vi även en gång i månaden där för gemensam gudstjänst som vi kallar andrum.

Våran vision lyder: En tro på landet är en kärleksrevolution! Vi bär hopp, väljer fred och växer i tillit.
Josefin Lennartsson profilbilder lÜg upplîsning - Fredrik LindÇ (0002 av 0017)

Bloggen på den här sidan skrivs av vår pionjärpastor Josefin Lennartsson.

En tro på landet är en nystartad gemenskap som är resultatet av Gnestaortens krets nystartsprocess (som utgörs av Missionskyrkan i Mölnbo och Ådalskyrkan i Gnesta). Vi vill förvalta den längtan, tro och engagemang som tidigare generationer har haft. Därför har båda församlingarna genomgått en nystartsprocess och är nu en del av den gemensamma vägen framåt genom En tro på landet.  På filmen hör du vår pionjärpastor berätta om den här processen och hur den ser ut hos oss!

 

IMG_7188

GNESTA: Torsdagar kl.14.00-16.30 (Fikagemenskap öppen för alla som vill från 15.00)

IMG_7190

GNESTA: Sista söndagen i månaden kl.16.00-18.00

IMG_7182

MÖLNBO: Torsdagar kl 19.00-20.00

BÖN UNDER FASTAN: Tisdagar kl.19.00-21.00 i Missionskyrkan i Mölnbo!

19.00 Enskild bön i stillhet. Vi ber med ord, ljuständning, dans, färger och beslut. Olika stationer hjälper dig att fördjupa din bön för olika ämnen och områden.

20.00 Bibelläsning där vi följer Jesu liv och undervisning fram till sista måltiden. Stunden avslutas med gemensam sångstund där vi hjälps åt att leda varandra i sjungna böner av tack och lov till vår Skapare.

MÖLNBO & GNESTA (olika beroende på upplägg) Datum: 29/9 Vandring i vildmarken (för mer info klicka här), 27/10 Förnöjsamhet med inspiration från Predikaren (för mer info klicka här) och 17/11 Älska dig själv med hjälp av Jesus (för mer info klicka här)