visionen är Jesus

Det har under mitt liv funnits många anledningar och tillfällen för mig att lämna drömmen om kyrkan och dess gemenskap. Men det har alltid varit en enda anledning till att jag är kvar. När jag var 16 år mötte jag Gud starkt på en konferens. Så starkt att jag ville hoppa av gymnasiet och flytta … Mer visionen är Jesus