Välkommen!

En tro på landet vill vara en plats och gemenskap för en växande tro. Vi vill vara en kyrka på nytt sätt.

En tro på landet är en nystartad gemenskap som är resultatet av Gnestaortens krets nystartsprocess (som utgörs av Missionskyrkan i Mölnbo och Ådalskyrkan i Gnesta). Vi vill förvalta den längtan, tro och engagemang som tidigare generationer har haft. 

Våran vision lyder: En tro på landet är en kärleksrevolution! Vi bär hopp, väljer fred och växer i tillit.

En tro på landet består idag av:

Bearbetar …
Klart! Du är med på listan.