Välkommen!

En tro på landet vill vara en plats och gemenskap för en växande tro. Vi är en kristen gemenskap som är resultatet av samverkan mellan Missionskyrkan i Mölnbo och Ådalskyrkan i Gnesta. Vi vill förvalta den längtan, tro och engagemang som tidigare generationer har haft. 

Våran vision lyder: En tro på landet är en kärleksrevolution! Vi bär hopp, väljer fred och växer i tillit.

En tro på landet består idag av:

Bearbetar …
Klart! Du är med på listan.